Mijn verhaal: Vondeling/adoptie

Afgestaan zijn door je biologische moeder/ouders kan een diepe impact hebben op je leven. Het kan maar zo zijn dat tijdens de zwangerschap er al heel veel spanning was, waardoor je als foetus bloot hebt gestaan aan stresshormonen van je moeder en je al bent gaan aanpassen, door je bijvoorbeeld als foetus heel stil te houden en af te wachten of er naar je uitgereikt wordt in contact. Misschien ervaar je in het dagelijkse, volwassen, leven dat je ook in de afwachting zit totdat iemand naar je uitreikt. En als dit niet gebeurt, je afwijzing voelt, in de steek gelaten en een leegte in jezelf ervaart. En misschien hoor je zelfs een stemmetje in je zelf ‘ik mag er niet zijn’ of ‘ik ben het niet waard’.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn, of te maken hebben met dit thema, wil ik mijn afstudeer-scriptie ter beschikking stellen.

Niet alleen vond ik het belangrijk te onderzoeken wat de prenatale periode, geboorte(trauma), vroeg-kinderlijke levensbedreigende en stressvolle gebeurtenissen op fysiologisch gebied tot gevolg kunnen hebben, maar ook te onderzoeken welke gevolgen deze aspecten op een dieper niveau in onszelf kunnen veroorzaken.

Welke overlevingsstrategieën worden tijdens de prenatale periode, geboorte, te vondeling gelegd of afgestaan worden dan wel andere vroeg-kinderlijke stressvolle gebeurtenissen al geactiveerd? Wat gebeurt er met onze innerlijke verbinding met ons ‘Zelf’ en in ons lichaam?

In een viertal hoofdstukken is mijn scriptie een verkenning naar wat een (traumatische) prenatale periode, geboorte en vroeg-kinderlijke levensbedreigende en stressvolle gebeurtenissen inhoudt. De invloed hiervan op de ontwikkeling van fysiologische processen in ons lichaam, hechting, energetisch lichaam en het ongedeelde bewustzijn. Deze aspecten heb ik vervolgens concreter en zichtbaarder gemaakt in welke belemmeringen we in ons dagelijks leven kunnen leren ontdekken in de vorm van basisspanning/lichaamspantsering, hechtings- en overlevingsstijlen, afweermechanismen, energetische blokkades en de destructiviteit van afweer. Zij kunnen als aanknopingspunten en richtingaanwijzers dienen op ‘De weg terug naar verbinding in JeZelf ervaren’.

Tevens heb ik onderzoek gedaan hoe wij van binnenuit een basis in onszelf kunnen opbouwen, veilig hechten en verbinden in onszelf en met ons Zelf om weer ‘heelheid’ te kunnen ervaren. Dit vraagt mijns inziens en vanuit eigen ervaring, om een transpersoonlijke kijk en benadering van de mens.

Alle aspecten die ik heb beschreven, bekeken en benaderd vanuit de verschillende invalshoeken, heb ik zelf zowel lichamelijk, emotioneel, cognitief als op momenten transpersoonlijk mogen ervaren.

Voor mij vormt – het lichaam als poort tot ziel – dé sleutel in dit hele proces:
“Wat we niet kunnen voelen, kunnen we niet helen”. John Bradshaw

Vanuit eigen ervaring én onderbouwt middels diverse literatuur, is mijn antwoord op mijn probleemstelling ‘Hoe kun je terug in verbinding komen met je Zelf? Hoe heel je een niet-veilige hechting? Hoe vul je de leegte in jezelf op? :

Het is mogelijk terug in verbinding met je Zelf te komen! Het is mogelijk een niet-veilige hechting te helen middels een verworven hechting! Hierdoor is het mogelijk de leegte in jezelf op te vullen!

Wel ben ik van mening dat onze manier van hechten in onze vroegste jeugd deel uitmaakt van onze bodem, ons fundament. Echter, het verschil is in welke hoedanigheid deze onveilige hechting een aanwezigheid is. Van alles beperkend en bepalend in ons leven tot uiteindelijk een liefdevol aanwezig zijn, gezien, doorvoeld en geaccepteerd. Dan heeft ze een plek in ons en maakt ze deel uit van onze geschiedenis maar is ze niet meer alles belemmerend. Daarom vind ik het zo belangrijk handvatten te ontwikkelen om in onszelf haar werking met haar overlevingsstijlen en beschermingsmechanismen te leren herkennen, zodat we haar belemmeringen in ons volwassen leven kunnen transformeren, haar eren om de beschermende functie die ze voor ons als kind had en haar pijn doorvoelen. Want alleen dan wijzen we niets in onszelf af en kunnen we ons heel voelen.

Dit is zeker geen makkelijke opgave, maar met moed, geduld, doorzettingsvermogen en goede begeleiding die aansluit, zeker niet onmogelijk.

Mocht je met deze thematiek in jouw leven te maken hebben en je afvragen of ik iets voor jou kan betekenen, neem dan gerust contact met mij op.