Therapie: Voor wie?

Het kan zijn dat je op een punt in je leven bent aangekomen, dat je een bepaald patroon herkend in je leven, dat je niet kunt veranderen. Misschien heb je moeite met bepaalde mensen, gevoelens of situaties die je uit de weg gaat, waardoor je je bijvoorbeeld eenzaam voelt, in de steek gelaten of niet gesteund. Of je gaat juist de confrontatie aan die je menig keer problemen oplevert in de omgang met anderen, waardoor je je niet begrepen, gezien of gehoord voelt. En eigenlijk zou je anders willen reageren, maar het lukt niet. Of je zit gewoonweg niet lekker in je vel, maar je hebt geen idee hoe dat komt, maar zou dat wel willen onderzoeken.

Ook een moeilijke periode in je leven na een periode van ziekte, verlies, rouw, werkeloosheid, onzekerheid of andere problemen, kan je uit je evenwicht halen, waarbij het niet lukt na verloop van tijd het leven weer op te pakken.

Dan zou psychosociale therapie geschikt voor jou kunnen zijn.

Hierbij ga ik uit van de transpersoonlijke benadering. De transpersoonlijke benadering gaat er vanuit dat ieder mens gelijktijdig op verschillende bewustzijnsniveaus kan functioneren, lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel. Je sluit dus geen delen van jezelf uit. Elk van deze niveaus kan aanknopingspunten bieden om je problemen te benaderen.

Bezien vanuit de transpersoonlijke benadering, maak je deel uit van een groter geheel, een grotere werkelijkheid. Jouw ervaringen maken hier ook deel vanuit. Al jouw ervaringen kun je in een breder perspectief plaatsen, zowel de positieve als de negatieve. Hierdoor kun je tevens inzicht krijgen in een diepere betekenis van jouw ervaringen.

Uitgangspunt is inzicht, bewustwording en duurzame verandering in jezelf ervaren om zo in je eigen kracht met vertrouwen door het leven te kunnen gaan.